Aanvraagprocedure KDV

Toekomstige ouders die weet hebben van een vermoedelijke geboortedatum kunnen vrijblijvend en na telefonische afspraak een bezoek brengen aan het kinderdagverblijf. Ze kunnen er al hun vragen kwijt aan een staflid en deze zal hen ook heel wat uitleg geven. Er wordt eventueel een aanvraagdossier opgemaakt.

Ouders komen op een voorlopige reservatielijst te staan. Omwille van het voorrangsbeleid en de evenwichtige samenstelling van de leefgroepen krijgen ze een datum waarop zij ten laatste nieuws mogen verwachten.


Bij de samenstelling van de leefgroepen wordt er voor 20 % voorrang gegeven aan:

  • alleenstaande ouders
  • ouders met een laag inkomen
  • bij sociale noodsituaties
  • om sociaal – pedagogische redenen
  • ouders die een opleiding volgen met het oog op economische en maatschappelijke participatie
  • ouders die al een kindje hebben in de opvang


Na afgesproken termijn, krijg je als ouder bericht of het kinderdagverblijf een plaats heeft voor je kindje. Daarbij wordt gevraagd om een reservatievergoeding te betalen. Deze vergoeding is ‘het aantal gevraagde opvangdagen’ x 25€. Bij betaling van deze vergoeding krijgt u een bewijs van betaling. Hiermee is het gevraagde opvangplan bindend.

Kort voor de startdatum van de opvang, word je in het kinderdagverblijf uitgenodigd voor een contactmoment met alle ouders waarvan hun kind in hetzelfde groepje zal opgevangen worden. Dan kan je kennis maken met de vaste begeleid(st)er(s), krijg je heel wat praktische informatie en een rondleiding. Tevens word je gevraagd om een inlichtingendossier in orde te brengen.

 

Documenten