Praktische informatie

Opvangplan


De startdatum van de opvang en het persoonlijk opvangplan worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf. De overeenkomst wordt opgemaakt bij inschrijving.

Iedere wijziging van opvangplan (uitbreiding of beperking) dient aangevraagd te worden bij de onthaalmedewerker en goedgekeurd te worden door de directeur. Pas na goedkeuring wordt het nieuwe opvangplan van kracht.


Een opvangplan is minimaal 3 vastgelegde opvangmomenten of 3 variabele opvangmomenten.


Prijzen


De bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin. Je kan je registreren op https://mijn.kindengezin.be . Daar kan je zelf je ouderbijdrage berekenen en ook je attest aanvragen dat je nodig hebt om de opvang te starten.

Documenten