Visie en missie

Missie en visie

Kinderopvang De Harlekijntjes”

 

UITGEBREIDE EN BETAALBARE OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN

·      Wij bieden dagopvang voor kinderen tussen 0 en 3,5 jaar

·      De prijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen

·      Er is keuze tussen opvang

           * in het kinderdagverblijf met ruime openingsuren van 6u30 tot 18u45

           * of in gezinsverband bij de aangesloten onthaalouders regio Tielt, Meulebeke en Pittem

·      Wij bieden de mogelijkheid tot dringende en/of occasionele opvang

·      Wij beschikken over een ‘Dienst oppas ziek kind aan huis’


DE EIGENSCHAPPEN VAN 'DE HARLEKIJN' KENMERKEN ONZE BEELEIDINGSSTIJL
·      De Harlekijn is een acrobatisch, ondeugend en zorgeloos personage.

Wij komen tegemoet aan de behoeften van elk individueel kind en ondersteunen de kinderen in hun  groei tot zelfbewuste individuen.

·      De Harlekijn gaat kleurrijk door het leven.

Wij brengen heel wat kleur in het leven van de kinderen door het voortdurend aanbieden van kansen om al spelend bij te leren. De mogelijkheden en interesses van de kinderen zelf vormen de basis voor dit ontwikkelingsstimulerend klimaat .

·      De Harlekijn werd oorspronkelijk buiten (in de natuur) opgevoerd.

Wij besteden veel aandacht aan het ontdekken van natuurlijke elementen in onze lokalen en in de buitenruimtes.


DIALOOG EN GELIJKWAARDIG PARTNERSCHAP KENMERKEN ONZE RELATIE MET DE OUDERS


·      Wij maken tijd om verwachtingen tussen ouders en opvang op elkaar af te stemmen

·      We luisteren naar ouders om zicht te krijgen op de specifieke noden en gewoontes van hun kind.

·      We informeren ouders maximaal zodat zij op de hoogte zijn van het dagelijks verloop in de opvang en van de specifieke begeleiding van hun kind.

·      Als professionele opvoedingspartner ondersteunen we ouders in het opvoedingsproces van hun kind door onze kennis met hen te delen.

·      Ouders zijn steeds welkom om te helpen (denken) met de realisatie van onze projecten.

·      Wij staan open voor uitwisseling met de ouders om onze dienstverlening continue te verbeteren


ONZE DIENSTVERLENING WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE SAMENWERKING VAN ENTHOUSIASTE EN COMPETENTE MEDEWERKERS


·      Onze teamleden engageren zich dagelijks voor de realisatie van de missie en visie

·      Overleg is structureel ingebed in de werking waarbij eerlijke en verbindende communicatie centraal staan.

·      We beschikken over een divers team waarbij de talenten van elk lid gewaardeerd en ingezet worden.

·      Medewerkers krijgen ruime mogelijkheden om zich maximaal te ontplooien en om bij te scholen.

·      Er is aandacht voor het welzijn van elke medewerker.


VRIJWILLIGERSWERK BIEDT EEN GROTE MEERWAARDE VOOR DE KINDEREN, VOOR DE VRIJWILLIGER EN VOOR ONS TEAM


·      Door vrijwilligerswerk, kan er extra tijd gemaakt worden om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

·      Vrijwilligers maken ons team compleet.

·      Wij engageren ons om vrijwilligers de nodige informatie en vorming te geven.


SAMEN WERKT


·      Wij nemen deel aan alle overlegorganen die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.

·      Wij zoeken steeds naar samenwerkingsverbanden om onze dienstverlening te verbeteren.

·    Wij zijn een betrouwbare partner die andere diensten/organisaties/scholen/… graag ondersteunt in maatschappelijke opdrachten die aanleunen bij onze dienstverlening.