Dienst voor opvanggezinnen

Onze dienst voor onthaaloudersDe dienst opvanggezinnen “De Harlekijntjes” is een organisatie van vzw Kinderopvang “De Harlekijntjes”. De dienst is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De organisatie en de werking voldoen aan de gestelde eisen. De dienst werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin.


Organiserend bestuur en dagelijkse leiding


De algemene leiding van de organisatie vzw Kinderopvang De Harlekijntjes, die het kinderdagverblijf en de dienst voor onthaalgezinnen omvat, is in handen van Joke Hellebuyck, directeur.

De dagelijkse leiding is in handen van Ann-Sophie De Vreese als diensthoofd. Zij coördineert de activiteiten, onderhoudt het contact met de ouders en de externe instanties en staat in voor de begeleiding van de opvanggezinnen.

De dienstverantwoordelijke is op dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op het nummer 051/40.27.38 of via dvo@deharlekijntjes.be. 

De dienst is gevestigd op het secretariaat van het kinderdagverblijf “De Harlekijntjes”: Keidamstraat 77, 8700 Tielt.


Algemeen werkkader

De dienst is momenteel erkend voor 66 opvangplaatsen. Wij bieden kinderopvang in Tielt, Pittem, Meulebeke, Schuiferskapelle en Aarsele.

De aangesloten opvanggezinnen staan onder voortdurende begeleiding van het diensthoofd dat min.6 keer per jaar op huisbezoek gaat.

De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. De dienst werkt volgens dezelfde visie en missie als het kinderdagverblijf.


De dienst wil nauw samenwerken met de ouders. Het diensthoofd verstrekt de ouders informatie over de dienstverlening en de pedagogische visie. Zij helpt de ouders om het opvanggezin te vinden dat best aansluit bij hun verwachtingen en treft maatregelen om de communicatie tussen de ouders en de onthaalouder van hun keuze vlot te laten verlopen.

Bij meningsverschillen kan het diensthoofd, op vraag van de ouders of het opvanggezin, bemiddelend optreden. In dat geval volgt het opvanggezin het advies van het diensthoofd.

De ontwikkeling van elk kind wordt opgevolgd en genoteerd in een observatieschema. 


Aangesloten onthaalouders


  • Beccaro Alyssa Stedemolenstraat 31 8700 Tielt GSM Alyssa : 0493/56 20 92
  • De Clercq Anouschka & Martens Saskia Heidenskerkhofstraat 38 8740 Pittem GSM Saskia: 0491/25.40.40 GSM GSM Anouschka: 0493/72.11.28
  • De Smet Stefanie Kronkelbeekstraat 16 8700 Schuiferskapelle 0473/ 83 05 86
  • Dedeurwaerder Ellen Wingensesteenweg 25 8700 Tielt 0486/93 28 45
  • Delaere Loth Wakkensesteenweg 12 8700 Tielt 0494/23 93 44 051/48.72.61
  • Van Bruyssel Vanessa Burggraaf Vande Vyverelaan 77 8700 Tielt 0498/24 37 59
  • Vande Velde Petra Ten Broucken 3 8700 Kanegem 0478/29 94 85 051/68 66 70
  • Vanhove Natalie Godshuisstraat 25 8760 Meulebeke 0495/ 40 32 73

Documenten