Historiek

Het allereerste begin van het kinderdagverblijf ligt in de Ieperstraat nr 40, het vroegere woonhuis van de Zusters Apostolinen, sinds 1954 verenigd met de Congregatie van de Zusters van Maria van Pittem. De peutertuin sloot nauw aan bij de basisschool van Regina Pacis. Daar ligt naast het initiatief ook de diepste inspiratie. Aan elk kind opvoeding en ontplooiingskansen bieden was het allereerste doel van deze school. 


Zij hadden een voorkeur voor zwakken vanuit evangelische waarden. Ook deze waarden hebben de identiteit van 'De Harlekijntjes' gevormd : liefde en zorgvolle opvang voor elk kind, eerbied voor ieders overtuiging zonder de eigen christelijke aard te verloochenen, een speciale aandacht voor het opvoedkundig aspect, zin voor gratuite inzet waar dit al eens nodig is, bereidheid tot verzoening en vergeving.


Sinds 28 augustus 1990 is het kinderdagverblijf verhuisd naar de Keidamstraat 77 te Tielt. Ondertussen is de opvangvoorziening vergund voor 96 kind-plaatsen en zijn er 12 leefgroepjes. Een team van 25 mensen zet zich dagelijks in voor een kwaliteitsvolle werking.